Om Eksamen

Kun for Royal Academy of Dance hold.

Kort om eksamen på de forskellige hold:

Vær opmærksom på at der opkræves  et mindre eksamensgebyr, da skolen har udgifter til besøg af censor fra Royal Academy of Dance (London)

En eksamen fra Royal Academy of Dance er internationalt anerkendt og opfylder kriterierne for Bologna aftalen om uddannelse.
Derfor optjener man ECTS point, således, at man kan udskifte et folkeskolefag (dog ikke dansk og regning), hvis man har optjent flere ECTS for sine ballet eksaminer.
Det kan bruges når man f.eks. søger ind på gymnasiet eller en højere uddannelse.
Eksamen foregår ved at der kommer en ekstern eksaminator sendt fra Royal Academy of Dance. Det sker typisk hvert år i forsommeren.

Kort om eksamen på de forskellige hold:

Begynder:
Her er ikke nogen eksamen, men man tildeles et diplom for fuldendt skoleår.

Pre School 1 og 2: 
Her kan man komme til “Demonstration Class”, som ikke er den egenlig eksamen men mere en visning.
Eleverne kommer ind med deres lærer og demonstrerer deres færdigheder for eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.
For hver elev kan 2 familiemedlemmer overvære Demonstration Class som publikum.
Til slut får de overrakt et diplom af eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.

Pre Primary og Primary:
Her kan man komme til “Class Award” som ikke er en egenlig eksamen, men en god måde at bygge op til en rigtig eksamen.
Her er læreren med inde og leder det forløb eleverne skal vise for eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.

Fra Grade 1 til Grade 8 :
Her kan eleverne gå til eksamen i alle grades.
Man kommer ind max. 4 elever ad gangen.
Det tager 2 år at blive klar til eksamen, da vi er nødt til at kombinere Grades med teknik hold p.g.a. den nye Syllabus.

Faglige niveauer er Intermediate Foundation:
Her kan man gå til eksamen i op til Advanced 2, i alt 5 niveauer.

Repertoire: 
Her kan man gå til eksamen i1-4 faglige niveauer, hvor man lærer en solo fra en ballet.