Om Eksamen

Kun for Royal Academy of Dance hold.

Først og fremmeste skal det siges, at der ikke er noget krav om at gå til eksamen. Det er helt frivilligt. Man kan sagtens gå til ballet i Royal Academy of Dance systemet år efter år, hold efter hold, uden at gå til eksamen.
Men ønsker man at optjene ECTS point, skal man til eksamen og resultatet vil afgøre antallet af ECTS point.

Generelt:

En eksamen fra Royal Academy of Dance er internationalt anerkendt og opfylder kriterierne for Bologna aftalen om uddannelse.
Derfor optjener man ECTS point, således, at man kan udskifte et folkeskolefag (dog ikke dansk og regning), hvis man har optjent flere ECTS for sine ballet eksaminer.
Det kan bruges når man f.eks. søger ind på gymnasiet eller en højere uddannelse.
Eksamen foregår ved at der kommer en ekstern eksaminator sendt fra Royal Academy of Dance. Det sker typisk hvert år i forsommeren.

Vær opmærksom på at der opkræves  et eksamensgebyr, da skolen har udgifter til besøg af censor fra Royal Academy of Dance (London)
Desuden også udgifter til afholdelse af eksamen – herunder bl.a. pianist og et gebyr til Royal Academy of Dance.

Det er ens lærer der skal indstille en til eksamen. Det er altså læreren der bedømmer om man er parat til at stille op til eksamen.
Der  kan være krav om at supplere sit grundhold med et teknikhold for at kunne gå til eksamen. Spørg din lærer herom.
For nogle tager det mere end 1 sæson på et niveau, at blive klar til at gå til eksamen.

Kort om eksamen på de forskellige hold:

Begynder:
Her er ikke nogen eksamen, men man tildeles et diplom for fuldendt skoleår.

Pre School 1 og 2: 
Her kan man komme til “Demonstration Class”, som ikke er en egenlig eksamen men mere en visning.
Eleverne kommer ind med deres lærer og demonstrerer deres færdigheder for eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.
For hver elev kan 2 familiemedlemmer overvære Demonstration Class som publikum.
Til slut får de overrakt et diplom af eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.

Pre Primary og Primary:
Her kan man komme til “Class Award” som ikke er en egenlig eksamen, men en god måde at bygge op til en rigtig eksamen.
Her er læreren med inde og leder det forløb eleverne skal vise for eksaminatoren fra Royal Academy of Dance.

Fra Grade 1 til Grade 8:
Eleverne kan gå til eksamen i alle grades.
Det er ikke ualmindeligt at det tager 2 år at blive klar til eksamen. Og det kræver normalt vis også at man samtidig går på et teknikhold.
Man kommer ind max. 4 elever ad gangen.

Faglige niveauer / Intermediate Foundation:
Her kan man gå til eksamen i flere niveauer.

Repertoire: 
Her kan man gå til eksamen i flere faglige niveauer, hvor man lærer (og eksamineres) i en solo fra en ballet.