Handelsbetingelser

Ballet skal være sjovt, udfordrende men også sikkert.

GENERELT:
Københavns Ballet Akademi tilbyder undervisning i Ballet. I denne tekst betegnes sælger som “skolen” og køber som “eleven” Der er altså tale om salg af serviceydelser og ikke fysiske varer.

Holdundervisning foregår normalvis i skolens egne lokaler, beliggende Hørsholmsgade 20, 2200 København N. Hvis et hold foregår et andet sted vil det klart være defineret i beskrivelsen af holdet.

Privatundervisning tilbydes både fysisk og online.
Når man bestiller, vil det være muligt at vælge om man ønsker online eller fysisk fremmøde. Fysisk fremmøde vil altid foregå på det aftalte tidspunkt i skolens egne lokaler i Hørsholmsgade 20, 2200 København. Medmindre andet aftales imellem skolen og eleven.

Holdundervisning kører normalvis i perioden primo september til medio juni.
Inddelt i 2 sæsoner:
Efterårssæson: Begyndende primo september til kort før jul.
Forårssæson: Begyndende primo januar til medio juni

Skolen holder lukket på alle officielle danske helligdage/feriedage. Vi følger Københavns Kommunes feriekalender mht efterårsferie og vinterferie.

Betaling foregår enten som engangsbetaling (ved events, eksamen og privattime)
Eller som abonementsbetaling ved holdtilmelding. Læs vilkår under “Priser og abonnement”

Priser og abonnement
Alle priser på hjemmesiden vedrørendede Holdundervisning, er per person, per måned.
Prisen dækker undervisning beskrevet i holdbeskrivelsen, typisk 1 gang ugenligt. På visse hold kan der være mulighed for tilvalg mod merbetaling. Fx vil det være forbundet med ekstra udgift hvis man vælger at gå op til eksamen, Dette kan også gælde særarrangementer og events.

Der er undervisning i 10 måneder om året.
Månedsprisen (ved holdundervisning) er udregnet som et gennemsnit per måned over 10 måneder. Således at der kan være måneder med mange feriedage og måneder med få feriedage. Lange måneder og korte måneder. Og juni måned er normaltvis også kort. Men man betaler altid det samme per måned i årets 10 måneder.
Prisen er inkl. moms, men der kan påløbe gebyr alt efter betalingsform (Kortbetaling/Mobilepay)

Ved events, eksamen og privatundervisning er der dog kun tale om betaling for den enkelte, specifikke dag/tid.

Betaling kan foretages med følgende kort: Dankort, Visa og Mastercard. Derudover kan der betales med Mobilepay.
Første gang med betaler tilmelder man sig abonnement som de følgende måneder automatisk trækker for betaling. Dog ikke i de 2 sommermåneder, juli og august hvor der normalvis ikke er undervisning.

Opsigelse og fortrydelse
Man opsiger sin holddeltagelse ved at logge ind på skolens hjemmeside og opsige sit abonnement digitalt.
På holdundervisning er der altid 3 måneders opsigelse dog følgende hele måneder. Opsigelse skal ske inden den 1.
Opsiges et hold fx 20 September, er oktober+november+december opsigelsesmåneder hvor der skal betales.
Skifter man hold midt i sæsonen er der ikke opsigelse på sit “fraflyttende” hold, men man skal betale for den igangværende måned. På ens nye hold skal man betale for den igangværende måned. Det anbefales derfor at holdskifte sker sidst på en måned.

Fortyder man sin tilmelding til et hold inden skolestart, gælder den almindelige opsigelsesperiode (3 md)
Man framelder sig på samme måde som man tilmeldte sig, via login på skolens hjemmeside.

Fortyder man sit køb af en privattime, event eller eksamen, gælder disse regler:
14 dage før aftalen (eller mere) : 100% refunderes – dog opkræves et administrationsgebyr på 150,-
7 dage før: 50% refunderes
0-7: ingen refundering

Aflysning og sygdom
Skolen forbeholder sig ret til at aflyse et hold hvis der er for få tilmeldte.
Hvis skolen aflyser et hold inden sæsonstart, vil eleven blive fuld refunderet for allerede betalte beløb.

Aflyser skolen et hold i et igangværende skoleår, vil eleven ikke blive refunderet for den allerede udførte undervisningsperiode samt resten af den igangværende måned. Men eleven vil blive refunderet for alle evt forudbetalinger i forbindelse med det specifikke hold. Og den normale opsigelseperiode vil ikke gælde for det aflyste hold.
Er man tilmeldt flere hold, vil aflysningen kun gælde for det eksakte hold og ikke andre hold.

Skolen tager forbehold for Force Majeure. Der vil ikke kunne gives erstatning hvis undervisningen ikke kan gennemføres på grund af udefra kommende påvirkninger (force Majeure) Herunder pandemisk nedlukning, strømsvigt og lignende.
Ved sygdom hos læreren, forsøger skolen altid at stille med en vikar. Men da der er tale om meget specialiserede undervisere, forbeholder skolen sig ret til at aflyse en undervisningstime uden at stille vikar eller tilbyde erstatning, hvis lærerens sygemelding er mindre end 24 timer før undervisningsstart.

Fejl og mangler, service
Hvis du ikke mener at vores service lever op til det beskrevne, er det vigtigt at du henvender dig hurtigst muligt.
Under “oplysninger om virksomheden” kan du se hvordan du kan kontakte os.

GDPR – personoplysninger
Vi gemmer kun simple oplysninger om vores elever. Vi spørger fx aldrig om CPR nummer.
Oplysninger vi beder om:
Navn, adresse, telefonnummer, email adresse.
Og hvis under 18 år, desuden forældre/værges Navn, adresse, telefonnummer, email adresse.
Vi gemmer maksimalt disse oplysninger i 5 år efter at en elev sidst har været aktiv.

Når man er tilmeldt en af vores services (hold, eksamen, privattime,event) giver man os samtidig sit samtygge til at skolen må kontakte eleven/værgen via de oplyste informationer. Dette vil typisk være med specifikke, relevante oplysninger i forbindelse med servicen.
Skolen har også et generelt nyhedsbrev. Det skal tilvælges aktivt og kan til enhvertid afmeldes.

Oplysninger om virksomheden:
Københavns Ballet Akademi
Foreningen FTH
Hørsholmsgade 20, opgang C
2200 København N
Cvr. 34786720

Vi foretrækker at du henvender dig per mail, da vores kontor ikke er fuldtidsbemandet.
Alternativt kan du udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside.
Har du brug for at tale med os, skriv da hvornår du ønsker at blive kontaktet, dit telefon nummer,  samt hvad det drejer sig om. Så vil vi ringe dig op hurtigst muligt.