Handelsbetingelser

Ballet skal være sjovt, udfordrende men også sikkert.

version 1.1

GENERELT:
Københavns Ballet Akademi tilbyder undervisning i Ballet. I denne tekst betegnes sælger som “skolen” og køber som “eleven” Der er altså tale om salg af serviceydelser og ikke fysiske varer.

Privatundervisning tilbydes både fysisk og i få tilfælde online.
Fysisk fremmøde vil altid foregå på det aftalte tidspunkt i skolens egne lokaler i Hørsholmsgade 20, 2200 København. Medmindre andet aftales imellem skolen og eleven.

Holdundervisning foregår normalvis i skolens egne lokaler, beliggende Hørsholmsgade 20, 2200 København N. Hvis et hold foregår et andet sted vil det klart være defineret i beskrivelsen af holdet.

Sæsonen starter primo september og slutter  ultimo juni. Altså 10 undervisningsmåneder.

Skolen holder lukket på alle officielle danske helligdage/feriedage. Vi følger Københavns Kommunes feriekalender mht efterårsferie og vinterferie. Undtagelsen er dog weekendhold: i efterårsferien og vinterferien har disse hold åben den første weekend i ferien. Dette for, at weekendhold ikke skal undvære undervisning 2 gange i disse ferier (hverdagshold har jo kun en 1 lukkedag)
Man kan til enhver tid finde sæsonens Ferie og lukkedage på forsiden af hjemmesiden (i bunden, under Information)
Der er normalvis også en printet version på opslagstavlen i skolens gang.

Betaling foregår enten som engangsbetaling (for resten af sæsonen, ved events, eksamen og privattime o.l.)
Eller som månedslig abonnementsbetaling ved holdtilmelding. Læs vilkår under “Priser og abonnement”
Visse hold har såkaldt “Drop-inn” hvor man kan møde op uden tilmelding og betale for den enkelte gang med Mobilepay.
På holdlisten, vil man kunne læse om det enkelte hold tilbyder Drop-inn.
Enkelte hold tilbyder også klippekort.

Priser og abonnement
Alle priser på hjemmesiden, vedrørendede holdundervisning, er per person, per måned.
Prisen dækker undervisning beskrevet i holdbeskrivelsen, typisk 1 gang ugenligt. På visse hold kan der være mulighed for tilvalg mod merbetaling. Fx vil det være forbundet med ekstra udgift hvis man vælger at gå op til eksamen, Dette kan også gælde særarrangementer og events.

Månedsprisen (ved holdundervisning) er udregnet som et gennemsnit per måned over 10 måneder. Således at der kan være måneder med mange feriedage og måneder med få feriedage. Lange måneder og korte måneder. Og juni måned kan være lidt kortere. Men man betaler altid det samme per måned i årets 10 måneder.
Der kan påløbe gebyr alt efter ens valg af betalingsform (Kortbetaling/Mobilepay)

Ved events, eksamen og privatundervisning er der altid kun tale om betaling for den enkelte, specifikke dag/tid.

Betaling kan foretages med følgende kort: Dankort, Visa og Mastercard. Derudover kan der i visse tilfælde betales med Mobilepay.

Tilmelding
Vi tilbyder flere tilmeldings/betalings muligheder.
Mest benyttet er at betale for hele/resten af sæsonen. Eller at tilmelde sig månedlig betaling med abonnement.
På visse hold tilbydes alternative muligheder i form af klippekort og Drop Inn (betaling på dagen), for elever som ikke kan deltage hver gang.

Man tilmelder sig et (eller flere) hold på skolens hjemmeside. Under fanen “Vi tilbyder/holdoversigt” kan man vælge sit hold og trykke på køb.
Hvis man ikke allerede har et login til skolens hjemmeside, vil det blive oprettet under tilmeldingen.
Har man login, skal man bare logge ind og ændre sine tilmeldinger.

Ved fast tilmelding kan vælge om man vil betale på en gang for resten af sæsonen eller månedsvis via abonnement.

Betaling for resten af sæsonen:
Dette giver den laveste pris pr måned. Ved tilmelding betaler man samlet for enten hele sæsonen eller det som er tilbage af sæsonen.

Betaling med abonnement:
Når man tilmelder sig et abonnement, trækker vores system betaling månedsvis, hver gang man passer den 1.
Vores system kan desværre ikke dele en måned ind i mindre bider, så er der mere end 1 uge tilbage inden den første, beder vi om at i manuelt betaler for hvad man når at deltage i den igangværende måned. Koster et abb fx 400,-/md. og der er 3 uger tilbage af den igangværende måned, betales altså 3×100,-
Dette gøres bedst ved at betalt med mobilepay på nr. 25035  “KFTS”. Husk at skriv elev navn på betalingen.
Ved abonnement, trækkes der IKKE betaling i de 2 sommerlukkemåneder (juli og august) men betalingen genoptages igen pr 1. september.

Andre muligheder:
Drop inn: Enkelte hold tilbyder betaling i døren uden tilmelding. Det kalder vi Drop Inn. Det foregår ved at man betaler med mobilepay for den enkelte undervisningsgang, og viser kvitteringen frem til underviseren FØR timen starter.
Drop Inn betaling gælder KUN for den pågældende dag betalingen er udført og kan ikke bruges fx ugen efter.
Der tilbydes ingen refusion. Det er elevens eget ansvar at være til stede til undervisningen.

Klippekort: Enkelte hold tilbyder køb af klippekort.
Klippekort er gyldigt i 2 år fra købsdatoen og er personligt. Klippekortet bliver tilsendt efter gennemført betaling. Eventuelle resterende klip på udløbne klippekort refunderes ikke og klip kan ikke overdrages til andre. Klippekort kan ikke byttes til kontanter.

Privatlektioner: Man køber og betaler på vores hjemmeside. Efterfølgende laver man aftale med vores kontor om hvornår privatlektionen afholdes.

Opsigelse og fortrydelse
Ved abonnement:
Man opsiger sin holddeltagelse ved at logge ind på skolens hjemmeside og opsige sit abonnement digitalt.
Man er kun bundet for den igangværende måned. Men man skal huske at afmelde sig inden den trækker igen, næste den første.
Det er op til en selv at sørge for at framelde sig. Der er ikke mødepligt på vores undervisningshold. Derfor har skolen ikke noget ansvar for at tjekke om en betalende elev faktisk deltager eller ej. Det er elevens eget ansvar.
Man kan altså ikke komme og sige at man ikke har deltaget fx de sidste 2 måneder og derfor vil have sine penge retur,
Man afmelder ved at logge ind med sit brugernavn og kode på skolens hjemmeside: www.balletskole.dk
Skolen må af juridiske årsager ikke ændre i en elevs abonnement. Men ved skriftlig anmodning, kan skolen være behjælpelig med helt at annullere et abonnement. I så fald, skriv til os på skolens hovedmail: kba@balletskole.dk
Hvis skolen annullere, vil det annullere alle hold der er på den enkelte tilmelding.

Ved betaling for hele eller resten af sæsonen:
Hvis man har betalt for resten af sæsonen: refunderes beløbet for antal hele tilbageværende måneder minus 2 måneder.
Eleven er velkommen til at deltage i undervisningen i “opsigelsesperioden”
Man framelder sig ved at skrive til os på skolens hovedmail: kba@balletskole.dk. Skriv elevens navn og holdnavn/nummer, samt hvor vi skal refundere til (enten mobilepay nummer/navn – eller bank reg + kontonummer.
Som ved abonnement, så er der ikke mødepligt til vores undervisning. Skolen er derfor ikke ansvarlig for, om en elev deltager på de hold man er tilmeldt.
Man kan altså ikke med tilbagevirkende kraft, meddele at man ikke har deltage og kræve betaling retur.

Fortyder man sit køb af en event eller eksamen, gælder disse regler:
14 dage før aftalen (eller mere) : 100% refunderes – dog opkræves et administrationsgebyr på 150,-
7 dage før: 50% refunderes
0-7: ingen refundering

Specielt ved køb af privatlektioner:
Købte lektioner refunderes efter samme princip som events, dog senest 1. år fra købsdatoen.
Herefter kan købte timer kun byttes til anden service. (ikke refunderes)
Købte lektioner skal være benyttet senest 2 år efter købet.

Klippekort: (læs under “tilmelding”)

Drop Inn: (læs under “tilmelding”)

Aflysning og sygdom
Skolen forbeholder sig ret til at aflyse et hold hvis der er for få tilmeldte.
Hvis skolen aflyser et hold inden sæsonstart, vil eleven blive fuld refunderet for allerede betalte beløb.

Aflyser skolen et hold i et igangværende skoleår, vil eleven ikke blive refunderet for den allerede udførte undervisningsperiode samt resten af den igangværende måned. Men eleven vil blive refunderet for alle evt forudbetalinger i forbindelse med det specifikke hold.
Er man tilmeldt flere hold, vil aflysningen kun gælde for det eksakte hold og ikke andre hold.

Skolen tager forbehold for Force Majeure. Der vil ikke kunne gives erstatning hvis undervisningen ikke kan gennemføres på grund af udefra kommende påvirkninger (force Majeure) Herunder pandemisk nedlukning, strømsvigt og lignende.
Ved sygdom hos læreren, forsøger skolen altid at stille med en vikar. Men da der er tale om meget specialiserede undervisere, forbeholder skolen sig ret til at aflyse en undervisningstime uden at stille vikar eller tilbyde erstatning, hvis lærerens sygemelding er mindre end 24 timer før undervisningsstart.

Fejl og mangler, service
Hvis du ikke mener at vores service lever op til det beskrevne, er det vigtigt at du henvender dig hurtigst muligt.
Under “oplysninger om virksomheden” kan du se hvordan du kan kontakte os.

GDPR – personoplysninger 
Vi gemmer kun simple oplysninger om vores elever. Vi spørger fx aldrig om CPR nummer.
Oplysninger vi beder om:
Navn, adresse, telefonnummer, email adresse.
Og hvis under 18 år, desuden forældre/værges Navn, adresse, telefonnummer, email adresse.
Vi gemmer maksimalt disse oplysninger i 5 år efter at en elev sidst har været aktiv.

Når man er tilmeldt en af vores services (hold, eksamen, privattime,event) giver man os samtidig sit samtygge til at skolen må kontakte eleven/værgen via de oplyste informationer. Dette vil typisk være med specifikke, relevante oplysninger i forbindelse med servicen.
Skolen udsender typisk en nyhedsmail 4 gange om året. Med vigtige og relevante informationer. Vi går meget op i, ikke at skrive unødigt ud.
Mailen udsendes til alle der er tilmeldt skolens hold/ydelser. Men skal selv framelde sig hvis man ikke ønsker at modtage disse mails.
Til og frameldinger kan gøres ved at skrive til kontoret: kba@balletskole.dk

Brug af foto og film
Med godkendelse af nærværende handelsbetingelser, giver køber/forældre lov til at skolen må tage fotos og film af eleven.
Ønsker man ikke dette, skal man skrive til kontoret og informere om, at man IKKE ønsker at eleven optræder på fotos og film optaget af skolen.
Foto og filmmateriale benyttes typisk på skolens sociale medier, plakater og i promoveringsmæssige sammenhæng. Men også fx i forbindelse med Royal Academy eksamener.

Oplysninger om virksomheden:
Københavns Ballet Akademi
Hørsholmsgade 20, opgang C
2200 København N
Cvr. 34786720

Vi foretrækker at du henvender dig per mail, da vores kontor ikke er fuldtidsbemandet. ( kba@balletskole.dk )
Alternativt kan du udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside.
Har du brug for at tale med os, skriv da hvornår du ønsker at blive kontaktet, dit telefon nummer, samt hvad det drejer sig om. Så vil vi ringe dig op hurtigst muligt.