Hvilket hold skal man vælge?

 

Hvilket hold skal man vælge?


da flag dk 1040577 177 Kopi

Hvilket hold skal man vælge?

Umiddelbart kan det være svært at finde ud af hvilket hold man skal vælge første gang.

Holdene er delt op i kategorier og her kommer en kort forklaring med informationer.


Fra 3-5år - der er to hold, Pre School 1 (3-4år) og Pre School 2 (4-5år) - undervisningen varer 25 minutter, og der er både en lærer og en assistent til stede for at sikre, at alle (max. 15) elever får opmærksomhed, bliver set, hørt og opmuntret. På disse hold er undervisningen baseret på at 'ind-lege' færdigheder i koordination, rytme, udtryk, bevidsthed om 'rummet' man bevæger sig i, musikalitet, øget selvværd og sociale kompetencer.

 

Pre Primary (5-6år) og Primary (6-8år) - Undervisningen varer 40 minutter, og her går man som regel til ballet en gang om ugen, men man kan gå to gange. Man kan indstilles til Class Award, hvis der er mindst 7 elever der ønsker det (se under menu eksamen).

 

Er man fyldt 7 år inden 1. januar kan man gå på Grade 1. På Grade 1-6 varer undervisningen 55 minutter. Er man 8-9 år går man på Grade 2, og er man 9-11 år går man på Grade 3. Forudsætningen for at gå på en Grade er, at man går til ballet 2 gange om ugen og deltager på Teknik 1 eller teknik 2 holdet, hvor vi lægger den base der skal til, hvis man ønsker at gå til eksamen eller Class Award hos Royal Academy of Dance (se menu eksamen). Ønsker man kun at gå til ballet én gang ugentlig går man på Teknik 1 eller Teknik 2 holdet.

 

fra 11år kan man gå på Grade 4 og 5, Higher Grades 6, 7 og 8. Hver Grade har én ugentlig klasse og det er en forudsætning, at man tager teknik klasse 2 for at opnå de nødvendige tekniske forudsætninger. Man kan gå til Class Award eller eksamen på Grade 4 og 5, men kun til eksamen på Grade 6, 7 og 8.

 

Faglige niveauer starter med Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1 og Advanced 2. Her er alle klasser af 1 tim og 25 minutters varighed, og der kan kombineres med tåspidsklasse på 25 minutter. Det er normalt at bruge 1½-2år, hvis man gerne vil til eksamen på et fagligt niveau.

Repertoire klasser. Her lærer eleverne to soloer fra en ballet. Der undervises i Rep. level 2 og 3 én gang ugentlig og klassen varer 55 min. Vil man gerne til eksamen skal man supplere med Teknik 3 klassen.

Repertoire Classes. Here the students learn two soloes from a Ballet at each level. Rep. 2 and Rep. 3 are taught once weekly with a 55 min. duration. Students who want to be entered for Exam must attend Technique 3 Class, T 3. 


The School also have a Beginner Class for Adults and Teens, as well as an Advanced Free class for Adults and Teens. These classes have a duration og 1 Hour and 25 Minutes. (The beginner Class is only once weekly, but can be combined with other classes by appointment). 

 

 eng flag 1027898 15 Kopi

Which class/classes to choose

It can be difficult to figure out which class or classes to choose the first time.

Classes are divided in categories like this:

From 3-5 Years there are two levels, Pre School 1, 3-4 Years, and Pre School 2, 4-5 Years. Duration of the class is 25 minutes, and there is a teacher and an assistent on these classes, and a maximum of 15 students to ensure that all children are seen, heard, encouraged and taken care of. At these classes the focus is mainly on improving skills like co-ordination, rhytm, consciousnes about 'the space' one moves in, musicality, increased self esteem, and social competences. 

 

Pre Primary (5-6år) and Primary (6-8år) - Duration of classes is 40 minutes, and it is possible to attend one or two classes per week. Obtaining at least 75% of classes students can be enrolled for Class Award at Royal Academy of Dance (probably at the beginning of June (1-14th). If 7 students enter for Class Award at Royal Academy of Dance, the teacher takes the students in, and will be conduct and guide the students through the Presentation Class viewed by  the Examiner (see Menu: Eksamen).

Grade 1 - 8. Students at 7 Years (born before January) attend Grade 1. From Grade 1-8 the duration of classes is 55 minutes. 8 Year olds attend Grade 2, 9 Year olds attend Grade 3, and so on up to Grade 8. The Condition for attending a Grade is to attend the Technique 1 Class, T 1 for Grade 1-3, Technique Class 2, T 2 for Grade 4-6. The technique class creates a nescessary technical base inorder to succeed and feel competent when learning a Grade. Here it is possible to do an Exam or Class Award at Royal Academy of Dance (see Menu Eksamen). If one only wants to attend one weekly class one has to attend the Technique class.

Vocational levels start with Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1 and Advanced 2. Here all classes have a duration of 1 hr 25 min., and all levels can be combined with a 25 min. Point class. It is normal to attend a level for 1½-2 Years in order to be ready for an Exam at a Vocational level.  

 

 

 

 

Sprogvælger