Eksamen

Om Eksamen

En eksamen fra Royal Academy of Dance er internationalt anerkendt og opfylder kriterierne for Bologna aftalen om uddannelse, og derfor optjener man ECTS sådan, at man kan udskifte et folkeskolefag (ikke dansk og regning) hvis man har flere ECTS for sine ballet eksaminer når man f.eks. søger ind på gymnasiet eller en højere uddannelse.

Pre School 1 og 2 kan komme til Demonstration Class, hvor de kommer ind med deres lærer og demonstrerer deres færdigheder for eksaminator. For hver elev kan 2 familiemedlemmer overvære Demonstration Class som publikum. Til slut får de overrakt et diplom af eksaminator. Børnene er stolte og glade for at komme ind og vise deres færdigheder.

Pre Primary og Primary kan komme til Class Award som ikke er en eksamen, men en god måde at bygge op til en rigtig eksamen. Her er læreren med inde og leder det forløb eleverne skal vise for eksaminator.

Fra Grade 1 til Grade 8 kan eleverne gå til eksamen. Her kommer man ind max. 4 elever ad gangen. Det tager 2 år at blive klar til eksamen, da vi er nødt til at kombinere Grades med teknik hold p.g.a. den nye Syllabus.

Faglige niveauer er Intermediate Foundation op til Advanced 2, i alt 5 niveauer. Derudover er også Repertoire 1-4 faglige niveauer, hvor man lærer en solo fra en ballet.